0000015: [Other] 0000015 Ucięte dolne rzędy opisów opcji w Ustawieniach (MBMadmin)
0000014: [Functionality] Reopen aplikacji powoduje wyłączenie trybu samolotowego (MBMadmin)
0000007: [Other] Niepełny tekst o zreprodukowaniu błędu w instruktażu (MBMadmin)
0000008: [Usability] Instrukcja - brak możliwości powrotu do poprzedniego kroku (MBMadmin)
0000009: [Other] Niepoprawne opisy ikon ustawień (język polski) (MBMadmin)
0000010: [Other] Opcja Anuluj nie przetłumaczona na język angielski przy ustawieniach telefonu innych niż angielski i polski (MBMadmin)
0000011: [Other] Niekonsekwentny opis pod ikoną Wi-Fi (język polski) (MBMadmin)
0000006: [Functionality] Proces czyszczenia pamięci się zawiesza (MBMadmin)
8 issues View Issues