View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000008MBM DemoUsabilitypublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeverityfeatureReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000008: Instrukcja - brak możliwości powrotu do poprzedniego kroku
DescriptionPrzydałoby się móc wrócić do poprzedniego kroku w instrukcji, jeśli ktoś za szybko kliknie nie przeczyta istotnych informacji.
Dodałabym jeszcze możliwość przeciągania ekranu w prawo/lewo (swipe).

Steps To Reproduce1. Otwórz aplikację zaraz po instalacji
2. Przejdź do instrukcji
3. Mamy możliwość wyboru przejścia tylko do następnego kroku lub całkowitego pominięcia instrukcji.
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-05-01 16:49 guest New Issue
2020-05-05 16:01 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-05-05 16:01 MBMadmin Status new => resolved
2020-05-05 16:01 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-05-05 16:01 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8