View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000015MBM DemoOtherpublic2020-06-09 11:45
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritynormalSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 7 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000015: 0000015 Ucięte dolne rzędy opisów opcji w Ustawieniach
DescriptionAplikacja wyświetla tylko górną połowę ostatnich słów opcji w ustawieniach. Całość jest przez to mocno nieczytelna.
Steps To Reproduce1. Przejdź do ustawień aplikacji.
2. Wyświetla się tylko górna połowa ostatnich słów opcji; 'Tryb samolotowy włączony', 'Oszczędzanie energii włączone', 'Pamięć: 250MB', 'Czyszczenie pamięci', zostają.
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

guest

2020-06-05 21:45

reporter  

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-06-05 21:45 guest New Issue
2020-06-05 21:45 guest File Added: 102351586_244272280207917_8881267491019794547_n.png
2020-06-09 11:45 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-06-09 11:45 MBMadmin Status new => resolved
2020-06-09 11:45 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-06-09 11:45 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8