View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000015MBM DemoOtherpublic2020-06-09 11:45
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritynormalSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 7 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000015: 0000015 Ucięte dolne rzędy opisów opcji w Ustawieniach
DescriptionAplikacja wyświetla tylko górną połowę ostatnich słów opcji w ustawieniach. Całość jest przez to mocno nieczytelna.
Steps To Reproduce1. Przejdź do ustawień aplikacji.
2. Wyświetla się tylko górna połowa ostatnich słów opcji; 'Tryb samolotowy włączony', 'Oszczędzanie energii włączone', 'Pamięć: 250MB', 'Czyszczenie pamięci', zostają.
TagsNo tags attached.
Attach Tags