View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000011MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000011: Niekonsekwentny opis pod ikoną Wi-Fi (język polski)
Description"Wi-FI włączone" versus "WI-FI jest wyłączone"

Albo w obu przypadkach używamy "jest" albo w obu nie używamy. Dodatkowo litera "i" w Wi-Fi / WI-FI jest niekonsekwentnie raz mała a raz wielka. Proszę się zdecydować :)
Steps To Reproduce1. Otwórz aplikację w języku polskim
2. Przejdź do ustawień
3. Włącz i wyłącz Wi-Fi > czytaj opisy
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-05-01 18:40 guest New Issue
2020-05-05 16:01 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-05-05 16:01 MBMadmin Status new => resolved
2020-05-05 16:01 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-05-05 16:01 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8