View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000011MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000011: Niekonsekwentny opis pod ikoną Wi-Fi (język polski)
Description"Wi-FI włączone" versus "WI-FI jest wyłączone"

Albo w obu przypadkach używamy "jest" albo w obu nie używamy. Dodatkowo litera "i" w Wi-Fi / WI-FI jest niekonsekwentnie raz mała a raz wielka. Proszę się zdecydować :)
Steps To Reproduce1. Otwórz aplikację w języku polskim
2. Przejdź do ustawień
3. Włącz i wyłącz Wi-Fi > czytaj opisy
TagsNo tags attached.
Attach Tags