View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000014MBM DemoFunctionalitypublic2020-06-09 11:45
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritynormalSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000014: Reopen aplikacji powoduje wyłączenie trybu samolotowego
DescriptionKiedy mamy ustawiony tryb samolotowy jako włączony i wyjdziemy z aplikacji to przy ponownym jej uruchomieniu tryb samolotowy jest wyłączony. Pozostałe ustawienia pozostają włączone po reopenie.
Ma to chyba związek z tym, że przy uruchomieniu aplikacji automatycznie włączane jest Wi-Fi, które wymusza wyłączenie trybu samolotowego, ale kiedy włączymy obie opcje i wyjdziemy z aplikacji to według mnie powinniśmy otrzymać takie ustawienia jakie zostawiliśmy.
Steps To Reproduce1. Przejdź do ustawień
2. Włącz tryb samolotowy
3. Włącz WI-FI, włącz bluetooth, włącz oszczędzanie energii
4. Zamknij aplikację
5. Wejdź do aplikacji ponownie
6. Przejdź do ustawień -> Tryb samolotowy jest wyłączony
TagsNo tags attached.
Attach Tags