View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000006MBM DemoFunctionalitypublic2020-05-05 16:00
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000006: Proces czyszczenia pamięci się zawiesza
DescriptionProces czyszczenia pamięci się kończy, mamy 100%, ale pasek nie znika - trzeba zrestartować apkę żeby kontynuować.
Steps To Reproduce1. Uruchom zadanie 1
2. Przejdź do ustawień
3. Wybierz czyszczenie pamięci
TagsNo tags attached.
Attach Tags