View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000010MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000010: Opcja Anuluj nie przetłumaczona na język angielski przy ustawieniach telefonu innych niż angielski i polski
DescriptionGdy pojawia się pop up z opcjami "Tak / Anuluj", opcja Anuluj nie została przetłumaczona na język angielski gdy język domyślny to inny niż angielski i polski. Testowane dla języka francuskiego. Aplikacja jest po angielsku, tylko słowo opcja anuluj wyświetla się jako "Annuler" zamiast "Cancel"
Steps To Reproduce#1:
1. Jako domyślny język telefonu ustaw język inny niż angielski i polski, testowane dla francuski
2. Zainstaluj aplikację
3. Przejdź np. do widoku zadania
4. Użyj przycisku wstecz w telefonie (trójkąt)
5. Pojawi się popup "zamykanie telefonu" -> opcja "Anuluj" jest po francusku -> Annuler, a opcja "Tak" jest po angielsku -> Yes

#2:
1. Jako domyślny język telefonu ustaw język inny niż angielski i polski, testowane dla francuski
2. Zainstaluj aplikację
3. Przejdź do ustawień
4. Wybierz ustawienia pamięci -> Ta sama sytuacja opcja Anuluj nie jest poprawnie przetłumaczona
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

guest

2020-05-01 18:07

reporter  

Screenshot_20200501-175444.png (127,409 bytes)   
Screenshot_20200501-175444.png (127,409 bytes)   
Screenshot_20200501-175511.png (119,413 bytes)   
Screenshot_20200501-175511.png (119,413 bytes)   

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-05-01 18:07 guest New Issue
2020-05-01 18:07 guest File Added: Screenshot_20200501-175444.png
2020-05-01 18:07 guest File Added: Screenshot_20200501-175511.png
2020-05-05 16:01 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-05-05 16:01 MBMadmin Status new => resolved
2020-05-05 16:01 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-05-05 16:01 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8