View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000007MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000007: Niepełny tekst o zreprodukowaniu błędu w instruktażu
DescriptionNa drugim kroku instruktażu "Jak zgłaszać błędy" nie widać pełnej treści
Steps To Reproduce1. Po zainstalowaniu aplikacji przejdź do 2 kroku instrukcji klikając przycisk "następne"
Additional InformationHTC U11 wyświetlacz: 1440 x 2560 px (5.50")
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

guest

2020-05-01 16:41

reporter  

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-05-01 16:41 guest New Issue
2020-05-01 16:41 guest File Added: Screenshot_20200501-163112 (1).png
2020-05-05 16:01 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-05-05 16:01 MBMadmin Status new => resolved
2020-05-05 16:01 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-05-05 16:01 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8