View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000009MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000009: Niepoprawne opisy ikon ustawień (język polski)
DescriptionDotyczy ikon Trybu oszczędzania energii i Bluetooth
Steps To Reproduce1. Przejdź do ustawień aplikacji
2. Kiedy tryb oszczędzania energii jest wyłączony wyświetla się tekst "Oszczędzania energii wyłączony" -> powinno być albo "Tryb oszczędzania energii wyłączony" albo "Oszczędzanie energii wyłączone" - druga opcja będzie analogiczna do tekstu dla trybu włączonego -> "Oszczędzanie energii włączone".
3. Kiedy bluetooth jest wyłączony, wyświetla się tekst "Bluetooth wyłączone", powinno być "Bluetooth wyłączony"
TagsNo tags attached.
Attach Tags