View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000009MBM DemoOtherpublic2020-05-05 16:01
Reporterguest Assigned ToMBMadmin  
PrioritylowSeveritytextReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformAndroid 9 
Fixed in VersionMBM Demo v8 
Summary0000009: Niepoprawne opisy ikon ustawień (język polski)
DescriptionDotyczy ikon Trybu oszczędzania energii i Bluetooth
Steps To Reproduce1. Przejdź do ustawień aplikacji
2. Kiedy tryb oszczędzania energii jest wyłączony wyświetla się tekst "Oszczędzania energii wyłączony" -> powinno być albo "Tryb oszczędzania energii wyłączony" albo "Oszczędzanie energii wyłączone" - druga opcja będzie analogiczna do tekstu dla trybu włączonego -> "Oszczędzanie energii włączone".
3. Kiedy bluetooth jest wyłączony, wyświetla się tekst "Bluetooth wyłączone", powinno być "Bluetooth wyłączony"
TagsNo tags attached.
Attach Tags

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-05-01 17:30 guest New Issue
2020-05-05 16:01 MBMadmin Assigned To => MBMadmin
2020-05-05 16:01 MBMadmin Status new => resolved
2020-05-05 16:01 MBMadmin Resolution open => fixed
2020-05-05 16:01 MBMadmin Fixed in Version => MBM Demo v8