View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000013MBM DemoFunctionalitypublic2021-04-02 14:36
Reporterguest Assigned To 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
PlatformAndroid 9 
Summary0000013: Restart aplikacji restartuje tryb reprodukowania błędu
DescriptionPo znalezieniu błędu należy go zreprodukować. Jeśli użytkownik nie zreprodukuje błędu i wyjdzie z aplikacji będzie musiał znaleźć błąd jeszcze raz i ponownie przejść do trybu reprodukowania błędu. Czy to jest zamierzone?
Steps To Reproduce1. Wprowadź wartości wywołujące błąd bramki logicznej AND
2. Kliknij "zreprodukuj teraz"
3. Zamknij aplikację, potwierdź akcję
4. Otwórz ponownie aplikację - > Kontynuuj
5. Wprowadź wartości wywołujące błąd bramki logicznej AND -> pojawia się ekran "zreprodukuj teraz", a nie informacja o prawidłowym zreprodukowaniu błędu.

TagsNo tags attached.
Attach Tags