Viewing Issues 29751 - 29763 / 29763

    PID CategorySeverityStatusUpdated Summary
  0000019   
Performance
minor
new
2021-07-27oipRjSCzZkHdHT
  000001883  
Reliability
minor
new
2021-07-27gJCYqOzAmSLPJMVUMcO
  000001718  
Performance
minor
new
2021-07-27rwVchUkRrJq
  0000013798  
Functionality
minor
new
2021-04-02Restart aplikacji restartuje tryb reprodukowania błędu
  0000015 1
Other
text
resolved (MBMadmin)
2020-06-090000015 Ucięte dolne rzędy opisów opcji w Ustawieniach
  0000014   
Functionality
major
resolved (MBMadmin)
2020-06-09Reopen aplikacji powoduje wyłączenie trybu samolotowego
  0000007 1
Other
major
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Niepełny tekst o zreprodukowaniu błędu w instruktażu
  0000008   
Usability
feature
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Instrukcja - brak możliwości powrotu do poprzedniego kroku
  0000009   
Other
text
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Niepoprawne opisy ikon ustawień (język polski)
  0000010 2
Other
text
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Opcja Anuluj nie przetłumaczona na język angielski przy ustawieniach telefonu innych niż angielski i polski
  0000011   
Other
text
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Niekonsekwentny opis pod ikoną Wi-Fi (język polski)
  00000061  
Functionality
major
resolved (MBMadmin)
2020-05-05Proces czyszczenia pamięci się zawiesza
  000001212
Functionality
minor
feedback (MBMadmin)
2020-05-05Logika Airplane mode